DOTACE

PRO VÁŠ RODINNÝ ČI BYTOVÝ DŮM

Získejte dotaci

pro Váš dům...

Zajištění dotací a jejich vyřízení na klíč

Zateplení obálky budovy
Úspory energií
Obnovitelné zdroje
Zachytávání dešťové vody
Pasivní novostavby
Podpora na přípravu
 

Dotace pro rodinné domy

Získejte dotace na svůj rodinný dům
zelena-usporam-doplnkova-varianta-lg.png

Dotace pro rodinné a bytové domy jsou dlouhodobým projektem Státního fondu životního prostředí s programem Nová zelená úsporám v rámci kterého společnost připravuje pro své klienty z řad nemovitostí komplexní servis ve vztahu ke snížení energetické náročnosti budov a změny tepelných zdrojů.

Primárním cílem tohoto programu je snižování emisí skleníkových plynů, respektive CO2 tím, že provoz budov bude mít menší nároky na primární energie pro jejich provoz. V důsledku toho vzniká příležitost prodávat emisní povolenky na zahraničních trzích, ze kterých posléze SFŽP financuje dotace pro renovace a snižování energetické náročnosti budov a výměny tepelných zdrojů.

V rámci programu je tudíž stále velké množství finančních prostředků, které SFŽP nabízí v dotacích všem vlastníkům nemovitostí, kteří splní podmínky dané programem a tyto posléze podporuje až do výše 50% způsobilých výdajů na snížení energetické náročnosti budov.

 

Metodika a zpracování

Respektujeme postup a Vy získáte dotace

Zpracování podkladů pro získání dotací se řídí podmínkami programu Nová zelená úsporám. Je to soubor podmínek a informací, kterým je třeba porozumět v širším kontextu stavebních prací, užitečnosti a proveditelnosti zateplovacích prací, které dávají na nemovitosti logicky smysl.

Cílem naší práce, je pro každého klienta individuálně posoudit jeho stavební záměr a optimalizovat veškeré podmínky systémem poměr&cena&výkon, aby výsledkem byla vysoká úspora, bez zbytečných technologií a nákladů na realizaci.

V rámci všech podkladů, které pro klienty připravujeme analyzujeme stav nemovitosti, zaměříme původní stav, zpracujeme projet současného a navrhovaného stavu, vypracujeme energetický průkaz v rámci splnění podmínek úspor, tepelných odporů konstrukcí včetně podmínek dle metodiky programu.

Následně podáváme za klienta veškeré žádosti na fond a získáváme pro něj finanční dotaci dle předem spočítaných a odsouhlasených parametrů.

 

Výše dotační podpory

Finance až na prvním místě
zelena-usporam-doplnkova-varianta-lg.png

Výše dotací se přímo úměrně odvíjí od jednotlivých úkonů spojených s komplexní energetickou úsporou. Jestliže tedy investor vlivem zateplení získá úsporu 50% a více dostává se do režimu dotace tzv A2. Tedy například na zateplení fasády, střechy až 600 Kč/m2 na okna a dveře až 2 750 Kč/m2 atd.

V důsledku nasčítaných prvků zateplení, jejich výkazu výměr a celkové dosažené úspory lze získat na zateplení desítky až stovky tisíc, respektive vždy s omezením na m2/max 50% do výše způsobilých výdajů.

Na projektovou přípravu a výměnu teplené zdroje jsou zde další finanční částky, které lze získat včetně dotačních bonusů za využití dotací jak pro zateplení a výměnu tepelného zdroje v jedné podané žádosti.

Každému klientovi jsme tak schopni již na základě zaměření objektu a výpočtu energetické náročnosti budovy sdělit velmi přesné částky dotací.

Reprezentativní příklady realizací a dotací

10.jpg

Celkové zateplení domu

Zateplení a výměna tepelného zdroje s dotací A2 + kotlíková dotace

Vodochody.jpg

Částečné zateplení domu

Částečné zateplení podkroví, výnměna oken a dvěří, zateplení střechy. Dotace A1.

pasive.jpg

Novostavba - pasiv

Novostavba pasivního standardu s fotovoltaikou, tepelným čerpadlem a rekuperací.

Objem realizovaných zakázek

 

Reference klientů

V rámci novostaveb rodinných domů projektu Zelený Zlonín u Prahy jsme pro všechny doposud podané žádosti o dotace v režimu pasivní novostavby získali dotace 485 000 Kč pro každého vlastníka novostavby. Od roku 2019 jsme tak u tohoto projektu do současnosti získali pro klienty v součtu 14,5 mil. korun. Další žádosti o dotace v toto projektu výstavby RD pokračují.

Zelený zlonín.jpg
 

Garance vyřízení

Zhodnocení nemovitosti

Vyřízení na klíč