top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Comfort group, s.r.o. se sídlem Argentinská 1027/20, 170 00 Praha 7, IČ: 285 75 903, DIČ: CZ285 75 903, zapsaná v u Městského soudu v Praze C 1533303 vedená uznává důležitost ochrany osobních údajů návštěvníků jejích internetových stránek. Následující Zásady ochrany osobních údajů „Zásady“ popisují typy informací, jež může Comfort group, s.r.o. shromažďovat od návštěvníků internetových stránek a přípustné používání těchto informací. Tyto Zásady se vztahují pouze na internetové stránky Comfort group, s.r.o. Když budete odcházet z těchto internetových stránek buď na další internetové stránky prodejců výrobků Comfort group, s.r.o. nebo jinam, přečtěte si prosím případné zásady ochrany osobních údajů platné pro dané stránky, aby bylo zajištěno, že těmto zásadám rozumíte a souhlasíte s nimi. Comfort group, s.r.o., si vyhrazuje právo tyto zásady kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Změny zásad platí od zavedení a vztahují se pouze na informace shromážděné až po tomto zavedení. Měli byste pravidelně kontrolovat aktuálně platné podmínky na těchto stránkách.

Důvěrnost informací

Společnost Comfort group, s.r.o. neprodává ani neposkytuje osobní identifikační údaje nespřízněným externím subjektům pro reklamní účely, ale může shromažďovat hromadné statistické informace o internetových stránkách (jako jsou objemy prodejů, způsoby používání a související informace) a sdílet je s externími subjekty. Takové sdílené statistické informace nebudou obsahovat žádné identifikační údaje uživatelů.

Identifikace návštěvníků

Když se připojíte k našim internetovým stránkám, může Comfort group, s.r.o.. automaticky shromažďovat informace, které nemají osobní identifikační charakter. Příkladem jsou typ používaného internetového prohlížeče, operační systém vašeho počítače a IP adresa internetových stránek, z nichž jste byli na naše stránky odkázáni. Během prohlížení našich internetových stránek se také do vašeho počítače mohou uložit informace ve formě „cookie“ nebo podobného souboru. Tyto informace pomáhají společnosti Comfort group, s.r.o. upravit její internetové stránky tak, aby lépe vyhovovaly vaším zájmům a preferencím. Když nebudete chtít přijímat soubory „cookie“ nebo budete chtít být upozorněni při jejich ukládání do vašeho počítače, nastavení mnoha internetových prohlížečů vám umožňují vymazat stávající soubory „cookie“ nebo je blokovat či dostávat upozornění při ukládání cookie na váš počítač. Další informace o těchto možnostech najdete v návodu ke svému prohlížeči.

Osobní informace

Comfort group.s.r.o. prostřednictvím svých internetových stránek neshromažďuje osobní informace (jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo), pokud nám je neposkytnete dobrovolně. Společnost Comfort group, s.r.o. Vás může požádat o osobní informace, aby mohla odpovídat na vaše dotazy, za účelem splnění objednávky nebo požadavku nebo k vašemu zaregistrování do soutěže nebo kvízu. Při objednávání produktů nebo služeb může Comfort group, s.r.o. potřebovat další informace, aby mohla zpracovat nebo splnit vaši objednávku či požadavek. Společnost Comfort group, s.r.o. nebude sdílet vaše osobní informace s externími subjekty bez vašeho svolení, pokud to nebude potřeba k

  • zpracování nebo splnění vaší objednávky,

  • splnění vaší žádosti nebo zodpovězení vašeho dotazu,

  • vašemu zařazení do soutěží, kvízů a jiných propagačních akcí nebo

  • dodržení požadavků platných zákonů, soudního příkazu nebo jiných soudních řízení.

 

Comfort group, s.r.o. může čas od času pověřit jiné společnosti poskytováním určitých služeb za společnost Comfort group, s.r.o. včetně organizace soutěží, kvízů a anket. Comfort group, s.r.o.. může takovým společnostem poskytnout minimální osobní informace potřebné k poskytnutí služby, které se nesmí používat k žádným jiným účelům. Nebudete dostávat e-maily ani poštovní zásilky týkající se společnosti Comfort group, s.r.o. nebo jejích produktů, služeb nebo reklamních akcí, pokud konkrétně nepotvrdíte, že takové informace chcete dostávat.

Ačkoliv žádný systém není v současnosti 100% odolný vůči externímu útoku, společnost Comfort group, s.r.o. přijala komerčně adekvátní opatření k zabránění neoprávněnému přístupu k vašim osobním informacím a jejich nesprávnému používání. V souladu s ustanovením GDPR o ochraně osobních údajů v platném znění, poskytnutím svých osobních údajů udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v takovém poskytnutí, společnosti Comfort group, s.r.o., jakožto správcem, a to po dobu 10ti let od udělení souhlasu, a to vše za účely shora uvedeného nakládání s osobními údaji v této sekci Osobní informace, včetně nabídky produktů a služeb tam, kde to výslovně potvrdíte, jakož i za účelem provádění obchodních marketingových studií sledujících spokojenost zákazníků, zdokonalení nabízených produktů a služeb, jakož i za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zák. š. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění (tedy, pokud toto poslední použití vašich osobních údajů výslovně odsouhlasíte). Zadáním Vašich osobních údajů také výslovně prohlašujete, že jste byl v souladu s ustanoveními s příslušnými ustanoveními GDPR o ochraně osobních údajů v platném znění, o zpracování osobních údajů řádně informován a bere na vědomí, že má právo na opravu osobních údajů a další práva uvedená v Prohlášení k ochraně osobních údajů

Tento souhlas udělujete dobrovolně a můžete jej kdykoliv bezplatně odmítnout, a to na emailové adrese správce gdpr@comfort-group.cz

bottom of page