sluzby

Dotace, služby, poradenství

Služby v oblasti dotační přípravy a poradenství

Mezi dotační programy, kterých se týkají naše služby, patří především programy s podporou EU a národní programy, jako je například Nová zelená úsporám.

V oblasti Evropských dotačních fondů se pak zaměřujeme na Operační program Životního prostředí a Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Profesionální energetické a projekční činnosti

Dále se specializujeme na snižování energetické náročnosti budov jak v soukromém vlastnictví jednotlivců či firem, tak ale i v oblasti obcí a měst.

Zkušenosti, které přináší výsledky

U všech těchto nabízených služeb se opíráme o dlouholeté zkušenosti z předešlých realizací a administrací žádostí o dotace včetně projektové přípravy a poradenství k dotacím.

Náš přístup a rozsah našich služeb odráží samu podstatu podnikání společnosti Comfort space, a. s., a jednotlivých divizí Auditu nemovitostí, energetiky a projektových činností ve výstavbě. Veškeré projektové přípravy zpracovávají naši zaměstnanci a spolupracovníci s plnou profesionalitou a odpovědností za svěřené zakázky.

Společnost Comfort space, a. s., zpracovala v oblasti dotací projekty s dotačním rámcem 200 miliónů korun pro cca 480 žadatelů o dotace na snížení energetické náročnosti budov s garantovaným výsledkem a smluvní zárukou.

Společnost Comfort space je též členem České rady pro šetrné budovy a Asociace poskytovatelů energetických služeb s přistoupením ke kodexu a signatářem Evropského etického kodexu v rámci projektu Transparense.

loga_asociace_kolaz