Nová zelená úsporám do roku 2021

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR zveřejnili podmínky další výzvy v programu Nová zelená úsporám určenou pro rodinné domy. Jde o tzv. kontinuální výzvu, v rámci které bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021. Příjem žádostí započal v listopadu 2015. K dispozici je v kontinuálním příjmu žádostí 27 miliard korun, tudíž celková alokace pro příjem žádostí o dotace je dostatečně velká.

Zjistit více

epc

EPC projekty a poradenství

Projekty EPC (Energy Performance Contracting) jsou jedním z nástrojů, jak v praxi snižovat své provozní náklady se zaručeným smluvním výsledkem s předem definovaným rámcem investic, úspor a návratnosti včetně trvalé udržitelnosti.

V rámci dotačních programů OPŽP a OPPIK poskytujeme svým zákazníkům možnost vylepšit své projekty o zařazení EPC projektů do celého dotačního projektu pro snížení energetické náročnosti budov a energetických hospodářství včetně navržení realizačních náležitostí spolu s doporučením konkrétních opatření a dodavatelských řešení.

V uvedených dotačních programech a výzvách přidávají projekty ECP významné bodové ohodnocení včetně dalších návazností, jako je zavedení ISO systémů a energetického managementu.

Ve všech uvedených činnostech jsme připraveni Vaše investice, dotace a projekty z hlediska uplatnění řešení pomocí EPC a případného zpracování návazných kroků k dosažení efektivnějšího řešení celého projektového záměru.

Co je to EPC