Nová výzva dotací IROP pro bytové domy

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje novou výzvu na zateplování bytových domů s výhodnějšími podmínkami pro žadatele. Současná výzva bude končit příští měsíc.

Zjistit více

epc

EPC projekty a poradenství

Projekty EPC (Energy Performance Contracting) jsou jedním z nástrojů, jak v praxi snižovat své provozní náklady se zaručeným smluvním výsledkem s předem definovaným rámcem investic, úspor a návratnosti včetně trvalé udržitelnosti.

V rámci dotačních programů OPŽP a OPPIK poskytujeme svým zákazníkům možnost vylepšit své projekty o zařazení EPC projektů do celého dotačního projektu pro snížení energetické náročnosti budov a energetických hospodářství včetně navržení realizačních náležitostí spolu s doporučením konkrétních opatření a dodavatelských řešení.

V uvedených dotačních programech a výzvách přidávají projekty ECP významné bodové ohodnocení včetně dalších návazností, jako je zavedení ISO systémů a energetického managementu.

Ve všech uvedených činnostech jsme připraveni Vaše investice, dotace a projekty z hlediska uplatnění řešení pomocí EPC a případného zpracování návazných kroků k dosažení efektivnějšího řešení celého projektového záměru.

Co je to EPC