Nová výzva dotací IROP pro bytové domy

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje novou výzvu na zateplování bytových domů s výhodnějšími podmínkami pro žadatele. Současná výzva bude končit příští měsíc.

Zjistit více

projektova-priprava

Projektová dotační příprava

V rámci dotačních programů je projektová příprava nedílnou součástí našich poskytovaných služeb.

Zpracování posudků, auditů, stavebních projektů

Na této úrovni je třeba zpracovat mnoho dílčích dokumentů, posudků a technických podkladů včetně ekonomické návratnosti a udržitelnosti.

Veškeré projektové přípravy vycházející ze znalosti jednotlivých operačních programů či dotačních programů, jako je např. Nová zelená úsporám, kde je třeba v rámci podávaných žádostí chápat veškeré souvislosti jako jeden celek, který se ovšem sestává z různých dílčích podkladů.

V ostatních dotačních programech je to velice podobné, nicméně je zde třeba větší zkušenosti, praktické znalosti tohoto prostředí, včetně znalostí v dané oborové problematice.

Dotační projekce v oblasti energetiky

Naše projektová příprava se primárně orientuje na oblast energetických úspor a s tím spojených přípravných činností v oblasti posudků, auditů, projekčních prací ve stavebních konstrukcích objektů, posuzování efektivního nakládání s energiemi, možnosti zapojení obnovitelných zdrojů či zpracování odpadního tepla z technologií či objektů.

Ve všech případech využíváme vlastního zázemí a odborníků, kteří jsou zaměstnanci společnosti. Proto můžeme klientům nabídnout garantovanou smluvní záruku komplexního a kvalitního zpracování všech projektových podkladů v souladu s požadavky jednotlivých dotačních programů.