Nová výzva dotací IROP pro bytové domy

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje novou výzvu na zateplování bytových domů s výhodnějšími podmínkami pro žadatele. Současná výzva bude končit příští měsíc.

Zjistit více

bd

Dotace pro bytové domy v Praze

Majitelé bytových domů mohou získat dotaci v uvedených podoblastech:

Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů v Praze

Tato oblast je v letošním roce otevřena poprvé a týká se bytových domů na území hl. m. Prahy.

Důvodem, proč není program otevřen pro bytové domy mimo Prahu, je překryv s Integrovaným regionálním operačním programem (IROP), který spadá pod ministerstvo pro místní rozvoj, a z kterého bude poskytována podpora pro bytové domy mimo území hlavního města.

V této oblasti lze získat dotaci na zateplení objektu, výměnu výplní otvorů, výměnu neekologického zdroje tepla za ekologicky šetrný zdroj tepla. Podpora se také vztahuje na instalaci solárních termických systémů a systémů nuceného větrání s rekuperací.

Uvedená opatření je možné realizovat samostatně nebo v různých kombinacích.

Výše dotace se odvíjí od výměr zateplovaných konstrukcí nebo plochy měněných výplní otvorů. Podpora na výměnu zdroje tepla, instalaci solárních panelů nebo systémů nuceného větrání s rekuperací závisí na typu opatření a počtu bytových jednotek v domě.