Nová výzva dotací IROP pro bytové domy

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje novou výzvu na zateplování bytových domů s výhodnějšími podmínkami pro žadatele. Současná výzva bude končit příští měsíc.

Zjistit více

nzu

Dotace Nová zelená úsporám

Tento dotační program již není žádnou novinkou.  Od svého spuštění v roce 2008 do dnešního dne rozdělil program mezi 74 tisíc žadatelů 20,2 mld. Kč. Zanedlouho bude spuštěna další vlna příjmu žádostí a budou také upraveny podmínky pro získání dotace. Příjem žádostí začíná 22.10.2015 a bude ukončen a v roce 2021. Výzva o podávání řádostí o dotace je tak kontinuální s rozpočtem 27 miliard. Nově je částka určena nejen pro majitele rodinných domů, ale i pro bytové domy.  Žadatelé o dotace se tak nemusí obávat, že své žádosti nestačí podat včas a je možné na těchto projektech začít kontinuálně pracovat.

Změny u dotace pro rodinné domy oproti předchozím výzvám

Program prošel i pro letošní rok několika změnami s cílem usnadnit podmínky, snížit administrativní zátěž žadatelů i zpracovatelů a rozšířit tak okruh žadatelů o dotaci.

Letos je možné získat nově i příspěvek na menší energetické úpravy, tzv. dílčí opatření s podmínkou snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění min. o 20 %. Takové snížení představuje např. výměna oken a dveří v kombinaci se zateplením fasády nebo střechy. Samostatná výměna oken a dveří u většiny rodinných domů nesplní požadavek na minimální úsporu 20 %, a proto je nutné realizovat další opatření.  Na dotace budou moci dosáhnout nově i ti, kteří nemají aktuálně finanční prostředky na celkovou rekonstrukci.  

Nově není třeba použít předepsané seznamy výrobků (SVT). Je však potřeba dodržet požadavky na technické parametry a při realizaci doložit soulad technických vlastností použitých materiálů s podmínkami Programu. Pokud však budou použity výrobky uvedené v Seznamu výrobků a technologií, není třeba toto dokládat.

Jednou z významných novinek je podpora realizací zateplení tzv. svépomocí.

Novinkou je také možnost požádat o dotaci fotovoltaické panely pro domácnosti s využitím elektrické energie k vlastní spotřebě.

Nová je i možnost realizovat úsporná opatření v kategorii A (tj. snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů) i v rodinných domech nad 350 m2. Velikost objektu, na který lze žádat podporu, je omezena pouze u novostaveb rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností v kategorii B. V této kategorii lze žádat o podporu, jen pokud celková energeticky vztažná plocha nepřesáhne 350 m2.

Významnou změnou je i zjednodušení výpočtu dotace prostřednictvím tzv. paušálů na metr čtvereční. Jedná se o jednotkovou dotaci, která je poskytována na metr čtvereční realizovaného opatření, tj. jiná částka je např. na zateplení fasády, výměnu oken, zateplení podlahy apod.

Úpravy nastaly i u dotací na systémy nuceného větrání. Kromě centrálních systémů nuceného větrání (tzn. jedna rekuperační jednotka, která vzduch rozvádí dál do dalších místností) jsou podporovány i decentrální systémy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (to znamená, že v jednotlivých místnostech jsou zabudovány samostatné malé jednotky na rekuperaci).

Zkrácení lhůt administrace programu

V minulých letech se žadatelé potýkali s dlouhými lhůtami pro schválení dotace, což mnohé z nich i odradilo. Administrace žádosti trvala i několik měsíců. Nyní ministerstvo slibuje výrazné zkrácení lhůt Státního fondu životního prostředí na administraci programu. Maximálně tři týdny by mělo trvat schválení žádosti, tři týdny bude mít Fond na kontrolu dokumentace a výpočet výše dotace a tři týdny na vyplacení dotace. Dotace tedy může být vyplacena již do 9 týdnů od podání žádosti. Předpokladem je samozřejmě bezchybná žádost i realizace a její doložení dokumentací.

Pro koho je program určen

Dotační program Nová zelená úsporám 2015 je určen pro majitele rodinných a bytových domů v celé České republice.  Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je 5 mil. Kč. O dotaci lze žádat i zpětně, rozhodujícím datem pro stanovení způsobilosti výdajů je 1. 1. 2014 s výjimkou pro dílčí zateplen.