Nová výzva dotací IROP pro bytové domy

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje novou výzvu na zateplování bytových domů s výhodnějšími podmínkami pro žadatele. Současná výzva bude končit příští měsíc.

Zjistit více

256

Energetický průkaz k dotacím

Energetický průkaz ve vztahu k projektům a dotacím

Energetický průkaz definuje energetickou náročnost budovy označením písmeny od kategorie A až G. Vedle těchto kategorií zde musí být ještě uvedena výpočetní hodnota kW/m2/rok, která udává potřebu energií pro provoz nemovitosti v 100% využití deklarované plochy a technologií.

Ve vztahu k dotacím se energetický průkaz používá jako nedílná součást projektové dokumentace, kde se prostřednictvím tohoto dokumentu prokazuje energetická náročnost budovy v současném a budoucím stavu. Pro tyto kroky je průkaz zpracováván ve dvou rovinách. Jedná se o stav nemovitosti před opatřením a dále pro stav doporučených opatření na základě projektové dokumentace a výpočtu úspory energií dosažením konkrétních technologických změn na obálce budovy či výměnou tepelného zdroje pro TV nebo TUV.

Energetický průkaz je i součástí energetických auditů, které se realizují u větší projektů na snížení energetické náročnosti budov a primárně u dotací OPŽP a OPPIK.

Energetický průkaz je zpracováván dle vyhlášky 78/2013 a zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Pro kvalitní zpracování tohoto odborného materiálu je nutná autorizace od MPO na odbornou pozici energetického specialisty. Vedle toho je ale dobré mít i praktické zkušenosti, jak tento dokument zpracovat pro dotační výzvy počínaje Nová zelená úsporám až po výše uvedené další dotační programy.

Hledáte-li způsob jak kvalitně nechat zpracovat energetický průkaz pro svou nemovitost, obraťte se na nás, rádi Vám v této rovině připravíme zcela konkrétní nabídku na míru Vašich potřeb.