Nová výzva dotací IROP pro bytové domy

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje novou výzvu na zateplování bytových domů s výhodnějšími podmínkami pro žadatele. Současná výzva bude končit příští měsíc.

Zjistit více

dotace

Dotační programy

Dotační programy, kterými se zabývá naše divize společnosti Comfort space, a. s., jsou zaměřeny na snižování energetické náročnosti budov a energetických hospodářství v oblasti dotací Nová zelená úsporám, Operačních programů Životní prostředí a Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v časových výzvách 2014-2020.

Snižování energetické náročnosti

Všechny uvedené dotační programy mají stejného jmenovatele, a tím je využívání nových technologií na revitalizace objektů, snižování nákladů na provoz v oblasti energií a dále podpora a rozvoj podnikání podniků po celé ČR.

V souvislosti s dotačními tituly se zde můžete dočíst o jednotlivých podmínkách dotací a způsobu jejich získání, nicméně pro zdárné dosažení na dotace je třeba vypracovat mnoho odborných dokumentů, které Vám rádi v rámci projektové přípravy dotací navrhneme a zpracujeme přesně podle vašich požadavků.

Garantovaný smluvní výsledek

Veškeré naše služby garantujeme smluvně. Budeme Vašimi odbornými průvodci na cestě k dotacím a pomůžeme Vám při realizaci opatření, které budou vypracovány v projektech, až po samotné dokončení a zrealizování dotací na Váš účet.

Společnost Comfort space, a. s., zpracovala v oblasti dotací projekty s dotačním rámcem 200 miliónů korun pro cca 480 žadatelů o dotace na snížení energetické náročnosti budov s garantovaným výsledkem a smluvní zárukou.

Společnost Comfort space je též členem České rady pro šetrné budovy a Asociace poskytovatelů energetických služeb s přistoupením ke kodexu a signatářem Evropského etického kodexu v rámci projektu Transparense.

loga asociace