Nová výzva dotací IROP pro bytové domy

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje novou výzvu na zateplování bytových domů s výhodnějšími podmínkami pro žadatele. Současná výzva bude končit příští měsíc.

Zjistit více

poradenstvi

Dotační poradenství

Naše poskytované služby v oblasti poradenství se týkají témat Nová zelená úsporám pro regeneraci rodinných a bytových domů, snižování energetické náročnosti budov a technologických parků, novostaveb v pasivním standardu, dotačních programů OPŽP a OPPIK.

Ve všech uvedených případech postupujeme vůči požadavkům klientů zcela unikátně a dle vyhlašovaných podmínek pro jednotlivé dotační výzvy.

S určitostí tak nelze vše dělat vždy podle šablony, protože i požadavky zákazníků jsou velmi různorodé vzhledem k rozsahu zamýšlených opatření či investic do dílčích opatření.

Součástí našeho poradenství je i dotační analýza, administrace dotací s využitím profesionálních znalostí v oblasti energetiky, obnovitelných zdrojů, staveb a jejich regenerací, projektového řízení až po projekty komplexního investičního řešení v rámci EPC.

Jsme členy Asociace Poskytovatelů Energetických služeb v roli poradenského střediska a signatáři Evropského etického kodexu v rámci projektu Transparense. Cílem tohoto kodexu je představit EPC jako spolehlivý obchodní model, zahrnující poskytování energetických služeb. Obsah kodexu schválily dvě největší evropské asociace firem energetických služeb.

Veškeré naše poskytované služby jsou tudíž v souladu s etickým kodexem i profesní znalostí uvedeného prostředí s možností využití i našich energetických specialistů a stavebních inženýrů v roli poradců či technického nebo energetického dozoru.