Nová výzva dotací IROP pro bytové domy

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje novou výzvu na zateplování bytových domů s výhodnějšími podmínkami pro žadatele. Současná výzva bude končit příští měsíc.

Zjistit více

analyza

Dotační analýza

Dříve než se rozhodnete pro zpracování podkladů pro získání dotací z různých dotačních rozpočtů, fondů či agentur, je třeba udělat tzv. dotační analýzu očekávaných či vyhledávaných potřeb, podmínek a finanční i časové náročnosti připravovaných projektů.

Na základě našich zkušeností s přípravou projektů v projektových řízeních v rámci dotačních titulů a výzev připravíme pro Vaše potřeby důležité informace a poradíme vám, jakým směrem se dále ubírat, jaké je třeba připravit dokumenty a případně jaké je třeba pro registraci žádosti o dotace zajistit odborné podklady.

V rámci této analýzy se dozvíte předpokládané náklady na podklady k žádosti, předpokládané výdaje na realizaci projektu a způsob udržitelnosti projektu dle směrnic dotačních programů.

Nastíníme vám celkový průběh zpracování celého procesu, způsob financování, získávání profinancování od bank a prokazování udržitelnosti všech požadovaných kroků projektu.

V případě, že se rozhodnete v celé věci pokračovat, připravíme Vám komplexní nabídku projektového managementu dotací až po samotné zastoupení v rámci podání žádosti o dotace a poptávky po subdodavatelských službách či dodávkách formou výběrových řízení.

Naše služba je garantována smluvně a za své informace i výsledky neseme vůči Vám garanci.