Nová výzva dotací IROP pro bytové domy

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje novou výzvu na zateplování bytových domů s výhodnějšími podmínkami pro žadatele. Současná výzva bude končit příští měsíc.

Zjistit více

254

Dotace v objemu 240 milionů

Zpracovali jsme téměř 7 000 dotazů na dotace Zelená úsporám

V předešlých výzvách programu Zelená úsporám a Nová zelená úsporám jsme posoudili 6836 žádostí o dotace. Provedli jsme komplexní zhodnocení stavu nemovitostí k dotacím pro cca 500 žadatelů se zpracováním návrhu snížení energetické náročnosti nemovitosti s komplexním technickým zpracováním projektové dokumentace, přípravou veškeré dotační administrace žádostí až po vyhodnocení a zajištění proplacení dotací na účty klientů.

Zajistili jsme tak pro naše klienty dotace v objemu 240 000 000 Kč, které jim v průběhu minulých období byly připsány na účet.

I nyní jsme připraveni poskytnout služby komplexního rozsahu a to jak v oblasti zajištění dotací, tak i poradenství po celé České republice, kde máme v každém okresním městě několik stavebních inženýrů a techniků, kteří se touto problematikou zabývají a připraví Vám veškeré podklady pro podání dotací.